Prosinec 2006

Úvod do rubriky

22. prosince 2006 v 13:13 | Maja |  Jste-li jiného názoru...
Tato rubrika bude věnovaná lidem, kteří nesouhlasí semnou (mým blogem) a týrání zvířat (testování na nich atd.) jim nevadí, líbí se jim, či ho snad dokonce provozují.

ZCELA NEOČEKÁVANĚ JIŽ DRUHÝ :,)

21. prosince 2006 v 15:57 | Maja |  Spřátelené blogy
Tady je BLOG tentokrát čecha. Tak mu tam taky koukněte, jedno kliknutí vás nezabije! :,)

HISTORICKY PRVNÍ SPŘÁTELENÝ BLOG

20. prosince 2006 v 14:43 | Maja |  Spřátelené blogy
První spřátelený BLOG slovenky Veroniky, tak se k ní koukněte!

Desetitisíce kusů dobytka hynou - následkem nedostatečné péče a selháním zemědělců

19. prosince 2006 v 17:57 | www.spolecnostprozvirata.cz |  Pojídání zvířat a jejich produktů, co tomu předchází?
Desetitisíce kusů dobytka hynou - následkem nedostatečné péče a selháním zemědělcůDěje se tak v České republice, v tzv. rozvinuté zemi.Díky statistickým údajům SVS ČR o počtu vyšetřených jedinců dobytka nad 24 měsíců, z důvodu BSE, jsou k dispozici informace o počtu zvířat uhynulých či nutně poražených.

Od 1. 2. 2001 do 30. 6. 2005 bylo z důvodu BSE vyšetřeno 780 941 jedinců dobytka nad 24 měsíců, z toho 89 746 jedinců uhynulo v hospodářstvích v péči zemědělců, 164 568 ukončilo svůj život na nutné porážce, z důvodů zranění, infekcí či nedostatečné péče. Součet obou posledních čísel, tj. 254 314 tvoří 32,5 % z celkového počtu testovaných zvířat nad 24 měsíců věku, od 1. 2. 2001 do 30. 6. 2005 z důvodů BSE. Jedná se o 32,5 % zvířat, která zřejmě zažila velké strádání a bolest. Strádání či týrání třeba jen jednoho jedince dobytka se těm, kdo mají úctu ke zvířatům příčí, zde, v naší republice, dochází k utrpení desítek tisíc těchto zvířat.


Všimněme si, že v prvním pololetí letošního roku je to dokonce až 35,8 % jedinců dobytka, kteří nebyli poraženi standardně na jatkách, ale před koncem svého života zažívali větší či menší problémy a strádání: od 1. 1. do 30. 6. 2005 bylo v ČR vyšetřeno 84 143 jedinců dobytka nad 24 měsíců, z toho uhynulo v hospodářstvích 16 856 jedinců a dalších 13 324 bylo poraženo na nutných porážkách.

Bohužel, již neexistují údaje o osudu dobytka do 24 měsíců věku. Přitom zkušenosti z praxe ukazují, že čísla by rozhodně nebyla nízká. Poměrně často dochází k úhynům mladých telat a mladého dobytka z mnoha důvodů, k úhynům krav při, či po porodu. Víme také, že zemědělci mnohdy nechají zvířata raději trpět či uhynout, než aby přivolali drahou veterinární pomoc a pak zvířata zahrabou do hnoje, místo objednání veterinární asanace na odvoz kadáverů (i když na úhradu asanační služby mohou žádat o státní příspěvek přes Mze ČR).

Navíc se obáváme se, že v mnoha hospodářstvích nedochází k řádné porodní a poporodní péči ani o matky, ani o mláďata, že není poskytována řádná či vůbec nějaká první pomoc.

Společnost pro zvířata - z. o. ČSOP žádá ministra zemědělství o vysvětlení. Ptáme se, jak je možné, že tak ohromné množství dobytka, přes 30 %, končí v České republice tímto nestandardním způsobem, v rámci něhož zvířata pravděpodobně značně trpí - následkem špatné péče a špatným zacházením, nekvalitní a nedostatečné výživy, nevhodným ustájením, klimatickými vlivy. Vždyť právě zemědělci by měli mít co největší zájem na tom, aby jim svěřená či jimi pořízená zvířata prosperovala. Dále se ptáme se, jaká efektivní a důsledná opatření hodlá ministerstvo zavést.

Dostupné statistické údaje navíc nejsou zcela dostatečné, týkají se pouze dobytka nad 24 měsíců věku. Tudíž počet kusů mladšího dobytka, který našim zemědělcům uhyne, zřejmě není oficiálně známý. Podle našich zkušeností se obáváme, že je to však také velmi vysoké číslo.

Jedná se o naprosto skandální přístup lidí - zemědělců ke zvířatům, kteří by naopak měli mít co největší zájem na tom, aby jim svěřená či jimi pořízená zvířata prosperovala.
Zemědělci pobírají veliké množství státní podpory - dotací z daní nás všech a takto konají…

Fotodokumentace:

Fotodokumentace č.3

Také Vy můžete ministrovi napsat a žádat vysvětlení (snad naše žádosti a prosby budou vyslyšeny, musíme věřit…):

Ministr zemědělství ČR
Ing. Petr Zgarba
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
tel: 221 81 1111, www.mze.cz


Víte-li i Vy o podobných případech, a máte třeba i fotografie, napište nám, co bude možné zveřejníme na www a pošleme dále ministrovi.

Desetitisíce kusů dobytka hynou
- následkem nedostatečné péče a selháním zemědělců

Děje se tak v České republice, v tzv. rozvinuté zemi.
1. chov dobytka v ČR
Soukromý zemědělec zde choval pohromadě jalovice, krávy a býky; péče o zvířata, jejich výživa i ustájení bylo tristní. Na osud zvířat - především jejich nářek a hynutí na pastvinách upozorňovali i lidé z obce. Špatný stav skotu řešil zemědělec ukončením jejich života ve spolupráci s řezníkem přímo na pastvině. Situaci jsme řešili s OVS a policií ČR. Policie ČR, poté co vše policisté viděli osobně a zdokumentovali, uvedla, že nedošlo k žádnému porušení zákonů! Zemědělec zřejmě obdržel pouze důtku či nízkou pokutu od OVS. Zvířata chová nadále, nyní kromě několika jedinců skotu především ovce… (ty podle mínění mnoha podobných zemědělců vyžadují ještě méně pozornosti než skot a lze je legálně usmrtit přímo "na dvoře")
- foto z roku 2002


Desetitisíce kusů dobytka hynou
- následkem nedostatečné péče a selháním zemědělců

Děje se tak v České republice, v tzv. rozvinuté zemi.
2. chov dobytka v ČR Soukromý zemědělec choval skoro 200 ks dobytka mezi stromy u nízké stáje, která byla jen z části upravená po chovu prasat. Většina z dobytka byla v lepším či horším zdravotním stavu. Jedince, kteří byli nemocní či hynuli, zemědělec svépomocí dorazil a jejich zbytky se povalovaly ve sněhu a v hnoji v okolí stavby. Na místo jsme přivolali OVS a MěU; OVS zemědělci uložila pokutu 10 tis. Kč, s tím, že více by stejně nebyl schopen zaplatit. Za nějaký čas "zemědělec" svoji "zemědělskou činnost" naštěstí v této obci ukončil.
- foto z roku 2003Desetitisíce kusů dobytka hynou
- následkem nedostatečné péče a selháním zemědělců

Děje se tak v České republice, v tzv. rozvinuté zemi.
3. chov dobytka v ČR Soukromá zemědělkyně již roky chová více či méně jedinců skotu za různých podmínek; nevíme, jestli inspektor, který takto uhynulé a likvidované zvíře viděl osobně, vymezil nějaký postih; jisté je, že dobytek je zde chován i nadále, samozřejmě skot výkrmový, který podle mnoha zemědělců vyžaduje minimální pozornost a péči.
- foto z roku 2001


SLEPICE 2

19. prosince 2006 v 17:55 | www.spolecnostprozvirata.cz |  Pojídání zvířat a jejich produktů, co tomu předchází?
VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ VÝRAZNĚ PODPORUJE ZÁKAZ KLECÍ

Při nedávném evropském průzkumu (Eurobarometer) bylo zjištěno, že většina občanů EU je ochotná zaplatit více za vyšší welfare slepic. Již nyní v několika EU zemích pochází asi 50 % vajec prodávaných v obchodech z neklecových systémů. Zákaz chovu slepic v klecích odráží silný veřejný nesouhlas s tímto systémem. 58 % respondentů v průzkumu označovalo welfare slepic/nosnic jako velmi špatný. A 78 % respondentů uvedlo, že stav welfare slepic je nedostatečný až velmi špatný.

SLEPICE

19. prosince 2006 v 17:55 | www.spolecnostprozvirata.cz |  Pojídání zvířat a jejich produktů, co tomu předchází?
SLEPICE

ÚVOD
Slepice - nosnice chované pro snášení vajec jsou v intenzivním zemědělství chovány způsobem, který je degraduje na stroje. Nejpoužívanějším systémem chovu jsou bateriové klece, tj. klece v patrech nad sebou. V každé kleci je 5-8 slepic a každá z nich má pro sebe prostor asi o velikosti 550 cm2, což není ani plocha papíru formátu A4 (ta má 620 cm2). Slepice v těchto podmínkách stráví celý svůj život, tj. přibližně 10-12 měsíců. Může pouze přijímat krmivo a snášet vajíčka.
Slepice nemá možnost schovat se před ostatními, nemá soukromí pro snášení vajec. Uzavření v kleci je samo o sobě pro živé tvory uvězněním a trápením. Slepice nemá možnost projevovat své přirozené chování (hrabání, prozkoumávání okolí, popelení se, snášení vajec do hnízda, vytvoření si hierarchie mezi ostatními, protáhnutí se, sezení na bidýlku, běhání, roztažení křídel…) a nepřirozené uzavření v kleci jí způsobuje řadu zdravotních potíží, bolesti a psychické strádání (otlaky pařátů, sebepoškozování, řídnutí kostí a následné zlomeniny). Slepice se nemusí dostat všechny naráz ke krmení, když je dávkováno a jedna slepice je utlačována vzadu. Uhynulé slepice se proto nejčastěji nacházejí v zadní části klece. Se ztrátami se však běžně v živočišné výrobě počítá.
Přitom pro slepice a kur obecně, je přirozené žít ve skupinách 10 - 20 slepic s jedním kohoutem.

Přitom mnozí víme, že domů zakoupené tzv. vynesené slepice či mladé kuřičky odchované v kleci se dokáží za pár dní adaptovat na své přirozené prostředí. Za pár dní se naučí opět znovu chodit po pevném podkladu. Zjistí, co je to hrabání, popelení se, sezení na hřadu a snášení vajec do hnízda, kde je pohodlí a soukromí.
A to navzdory tvrzení některých zastánců průmyslového zemědělství, že slepice vyšlechtěné na vysokou užitkovost - tj. cca 300 vajec za rok (a tím je zřejmě také myšleno na pobyt v kleci) - už nejsou schopny přežít mimo klec, a že ztratily přirozené instinkty.
Je proto nutné zakázat chov slepic v klecích, ať již v obohacených či neobohacených.
Průměrná snáška na slepici ze zemědělského sektoru (bez domácích malochovů) byla 281 kusů vajec, v roce 2005 (zdroj Mze). Spotřeba na jednoho obyvatele ČR za rok 2004 byla 247 kusů vajec (zdroj Mze).

BROJLEŘI – ZAPOMENUTÉ OBĚTI INTENZIVNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

19. prosince 2006 v 17:52 | www.spolecnostprozvirata.cz |  Pojídání zvířat a jejich produktů, co tomu předchází?
BROJLEŘI - ZAPOMENUTÉ OBĚTI INTENZIVNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Ročně je v ČR vykrmeno, zabito a pak následně snědeno přibližně 86 milionů brojlerů - kuřat vykrmených na maso. V EU je to již skoro 6 miliard. Celosvětově...
Tato kuřata žijí svůj kratičký život (38 - 42 dní), napěchovaná v bezokenních halách na špinavé podestýlce, geneticky vytvořena, aby rychle rostla (hlavně svalovina) a hodně žrala. Po několik měsíců se, na základě hnutí pro ochranu zvířat a tlaku veřejnosti, v EU připravuje návrh vůbec prvního předpisu na ochranu brojlerů. Avšak stále ještě skoro polovina zemí EU, mezi nimi i ČR, by raději přijetí předpisu odložila nebo přijala velmi kompromisní znění.

Společnost pro zvířata se zapojila do kampaně Mezinárodní společnosti na ochranu hospodářských zvířat CIWF a její Evropské koalice pro hospodářská zvířata s názvem "Chickens Out". Cílem kampaně je udržet zákaz chovu slepic v neobohacených klecí, rozšířit zákaz i na klece tzv. obohacené a zajistit v EU konečně legislativní ochranu pro vykrmovaná kuřata - brojlery.

Obecný přehled problému, informaci o chystané směrnici EU a problém welfare (pohody, ochrany) brojlerů, včetně informace jak se každý může zapojit, včetně petice on line naleznete v češtině na:
http://www.ciwf.org.uk/broilers/indexcz.html


Čas ubíhá kuřatům v Evropě
Průběh života brojlerů je popsán na 8 stranách zprávy: Drůbeží. Jak to, že je tak levné?

Brojleři si vybrat nemohou, ale vy ano. Tato pohlednice je určena na poslání supermarketům, rádi vám ji zašleme.

Petice za ochranu brojlerů Společnosti pro zvířata zde.

Překlad zprávy CIWF, Welfare of broiler chickens in the EU, 2005: Welfare brojlerů v Evropské unii, zde.

Zpráva CIWF Practical Alternatives to the Factory Farming of Broiler Chickens, 2004, zde.

Další informace o brojlerech a drůbeži: Multimediální CD "Etologie a welfare hospodářských zvířat", kapitola Etologie a welfare drůbeže, více zde.


velrybí maso se v Japonsku prodává jako krmivo pro psy!

19. prosince 2006 v 17:37 | Wejunka - nezavirejoci-pomahej.blog.cz |  Pojídání zvířat a jejich produktů, co tomu předchází?

Velrybí maso se v Japonsku prodává jako krmivo pro psy!

Přestože moratorium na komerční lov velryb platí už 20 let, Japonsko tento zákaz obchází a každým rokem navyšuje počet plejtváků zabíjených ve jménu vědy. Zásoby masa, které japonci tímto způsobem získávají, jsou dokonce tak velké, že je začali zpracovávat jako krmivo pro psy. Ochránci zvířat to považují za důkaz svého tvrzení, že lov velryb pro tzv. vědecké účely je jeden velký politicky motivovaný podvod. 10. února 2006 to v Londýně oznámila Společnost na ochranu velryb a delfínů (Whale and Dolphin Conservation Society, WDCS).

Konzerva s velrybím masem. "Lov velryb je krutá činnost a fakt, že Japonsko zabíjí tato úžasná zvířata, aby vyrábělo potravu pro psy, je šokující," řekl vědecký ředitel WDSC Mark Simmonds. "Vyslechli jsme si za celé ty roky z Japonska mnoho argumentů o tom, proč je lov velryb nezbytný. Nikdy nám ale neřekli, že velryby potřebují zabíjet proto, aby nakrmili své psy."

V březnu 1998 měli obyvatelé ze země vycházejícího slunce v zásobě 673 tun velrybího masa. Do roku 2005 se toto množství zvýšilo na 4.800 tun. V letošním roce Japonsko plánuje ulovit 850 plejtváků malých, což je o 93 procent více než v roce 2005.

Vůbec poprvé od vyhlášení moratoria se japonci odhodlali i k lovu kriticky ohroženého plejtváka obrovského. Pro začátek by si měli vystačit s 10 kusy. Od roku 2007 plánují rovněž obnovení lovu plejtváka dlouhoploutvého (keporkaka). Podle předpokladu by letos mělo do přeplněných mrazících boxů zamířit dalších 1.700 tun masa.

Japonské úřady se snaží nadbytečného velrybího masa zbavit a tak ho zařadily do školních jídelníčků a dotují prodej velrybích karbanátků. Nabídka převyšuje poptávku a je tedy pochopitelné, proč se cena masa neustále snižuje. Oproti roku 2000 je o polovinu až dvě třetiny nižší. Na jedné internetové stránce jistá firma dokonce velrybí maso nabízí jako potravu pro domácí mazlíčky. Reklama se snaží potenciální kupce přesvědčit o tom, že maso je bezpečné, čerstvé a zdravé a pochází z potravinářských závodů zpracovávajících velrybí maso pro lidskou spotřebu. Zájem chovatelů psů o nový druh stravy je prý velký a má vzestupnou tendenci.

Japonsko se opakovaně rok co rok snaží Mezinárodní velrybářskou komisi (International Whaling Commission, IWC) přesvědčit o tom, že moratorium na komerční lov velryb by mělo být zrušeno. Norsko se odmítlo k zákazu připojit a Japonsko s Islandem mezinárodní dohodu obcházejí s tím, že tyto mořské savce loví pro vědecké účely. Většina států argumenty japonců neuznává a lov velryb pod jakoukoli záminkou odsuzuje.

Pytláci v Kongu vybíjejí slony

19. prosince 2006 v 17:36 | Wejunka - nezavirejoci-pomahej.blog.cz |  Vybíjení zvířat v novinách

Pytláci v Kongu vybíjejí slony

Ochránci zvířat varují, že pytláctví v Demokratické republice Kongo vážně ohrožuje místní stáda slonů. Na nelegálním lovu slonů se podílí také konžská policie a armádní frakce. Podle konžského ekologického institutu bylo jen v druhé polovině roku 2004 propašováno z rezervace Okapi odhadem 17 tun slonoviny.

Sloni v Kongu jsou častým terčem pytláků. "Ačkoli je do těchto obchodů zapojeno značné množství lidí, podařilo se nám při vyšetřování identifikovat 12 osob, které hrály v pytláctví hlavní roli. Všichni jsou spojeni s armádou a se státní policií," píše se ve zprávě konžských ochránců přírody. "Pokud nebude pytláctví okamžitě kontrolováno, budou sloni v parku Okapi ohroženi téměř naprostým vyhubením," dodává zpráva.

Jak upozorňuje John Hart z organizace Wildlife Conservation Society (WCS) v Kinshase, zvířata mizí hlavně z lesů hraničících s osídlenými oblastmi. "Jedná se o poslední lesní stáda slonů v celé zemi. Netvrdíme, že zmizí všichni, protože po zbylých slonech není taková poptávka jako po nosorožcích a jejich rozích. Nicméně to jsou nejhorší zprávy o pytláctví za posledních 30 let. Hrozí nebezpečí, že při vysokém úbytku slonů nebude snadné stáda znovu oživit obzvláště v kraji Ituri, která sousedí s lidskými obydlími. Bude-li tato populace zničena, zmizí více než polovina slonů pralesních. Nějací žijí ještě v Gabonu a v brazzavilském Kongu, ale tato skupina představuje hlavní baštu tohoto druhu."

Hart upozorňuje, že počet slonů v neklidné konžské provincii Ituri klesl za pět let občanské války, která začala v Kongu v roce 1998, ze 7500 na 1000 až 2000.

Sloni pralesní reprezentují jeden ze dvou druhů slonů žijících v Africe. Jsou bojácnější a menší než sloni afričtí (savanoví) a často mají roztřepené uši od prodírání se hustou džunglí.

Podle nové studie mají pytlačení na svědomí kromě policistů někdejší povstalci Konžského osvobozeneckého hnutí (MLC) a bývalí provládní bojovníci, kteří byli společně po ukončení občanské války v Kongu začleněni do regulérní armády. Ti s tichým souhlasem místních vůdců spolupracují s vesničany, kteří slouží jako nosiči při pašování klů do sousední Ugandy a kteří také konzumují maso slonů zabitých pro kly. Armáda a policie případ zatím oficiálně nekomentovaly.

Obchodování se slonovinou je podle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES) zakázáno. V roce 2002 bylo uděleno povolení Jihoafrické republice, Botswaně a Namibii k jednorázovému vyprodání jejich zásob slonoviny; to se však ještě neuskutečnilo.

Sloní populace v Africe se zejména kvůli činnosti pytláků a pašeráků od konce sedmdesátých do konce osmdesátých let snížila z 1,2 milionu na 600.000. Odborníci upozorňují, že sloni mají v ekosystému nenahraditelnou roli a pomáhají zachovat při životě četné jiné druhy zvířat.

Nova: Chovatel v jižních Čechách týral koně

19. prosince 2006 v 17:32 | www.novinky.cz |  Týrání zvířat v novinách

Nova: Chovatel v jižních Čechách týral koně

Kliknutím fotografii zvětšíte.Zvětšit obrázek Ilustrační foto
foto: Novinky/Alžběta Trousilová
Jihočeská veterinární správa v pátek zjistila, že chovatel koní v Dlouhé Stropnici drží zvířata v nevyhovujících podmínkách. Pět koní bylo podvyživených a pohybovalo se ve vlastních výkalech. Chovateli hrozí odebrání zvířat a pokuta až 30 000 korun. Informovala o tom televize Nova.
15.9. 2006 20:19
PRAHA - Zvířata na zpustošeném statku objevilo několik dívek. Koně stáli na asi 30 až 40 centimetrech vlastních výkalů. Neměli vodu ani krmení. Dívky na to upozornily veterinární správu. Podle veterinářů byl jeden kůň ve velmi špatném stavu. Všichni měli průjem, byli hubení a začervení. Jednoho ze dvou hřebců držel chovatel v tmavé boudě, uvedla Nova.
Podle Novy se muž dopustil přestupku proti zákonu na ochranu zvířat. Nedaří se ho však kontaktovat. Po dohodě s obcí mu chtějí veterináři koně odebrat. Tři z pěti koní měl chovatel svěřené do péče. Dva koně si zřejmě odveze jejich majitelka. Pro ostatní zvířata bude nutné vyhledat útulek, uvedla televize.

Farmáři v ČR chovají jeleny na maso

19. prosince 2006 v 17:27 | www.novinky.cz |  Pojídání zvířat v novinách

Farmáři v ČR chovají jeleny na maso

Kliknutím fotografii zvětšíte.Kliknutím fotografii zvětšíteKliknutím fotografii zvětšíteZvětšit obrázekIlustrační foto
foto: PRÁVO/Lukáš Táborský
Gurmáni mohou jásat: v Česku se stále více rozmáhá chov jelení zvěře na farmách. Je totiž nenáročný, zvěřina má nízký obsah tuku, takže se dostává do módy. Jeleni ale podle zákona mohou být zastřeleni pouze se souhlasem veterinářů, se kterým si farmáři často nedělají starosti.
3.3. 2006 08:42
Samotný odstřel zvěře totiž musí povolit veterináři a ti někdy dělají potíže. Speciální jatka přitom neexistují. Často proto probíhají porážky načerno.
Výjimečné zastřelení jelenovitého zvířete ve farmovém chovu v hospodářství může krajská veterinární správa povolit jen ve zvlášť odůvodněném případě. Tak zní paragraf nového veterinárního zákona.

Český zákon raritou v Unii

"Je to dlouhodobě diskriminační, ale přehlasovala nás silná myslivecká lobby. Myslivci se třeba bojí, že by farmáři lákali k odstřelům zahraniční turisty a konkurovali jim," prohlásil místopředseda zemědělského výboru parlamentu Jaroslav Pešán.
"Ve většině evropských států se farmová zvěř podle zákona poráží odstřelem kulovnicí. Takže překážka v českém zákoně je rarita. Jelenovitá zvěř je zvláštní. Zůstala v ní určitá plachost. Zvířata jsou při odchytu a převozu na jatka stresována. Navíc taková jatka u nás neexistují. Odstřel jateční pistolí také není dvakrát bezpečný," vysvětlil prezident Asociace farmových chovů jelenovitých ČR Václav Pařízek.
Zůstává vlastně jen na vůli veterináře v příslušném kraji, zda odstřel na farmě povolí, nebo ne.
V záporném případě musí hospodář převézt zvířata na jatka, aby je tam porazili jako krávy nebo prasata. Tedy ve fixační kleci a jateční pistolí, což je ale téměř nemožné. I podle veterináře Jiřího Krumla je odstřel kulovnicí už na farmě nejlepší variantou a náš zákon by se v tom měl sladit s Evropskou unií.

Vzorová porážka

Odborníci na experimentální farmě výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi ukázali, jak by měla ideální porážka jelena probíhat. Zvířatům v jedné ohradě nasypali na zem pět hromádek zrní. Když jeleni začali žrát, porážející si z nedalekého posedu vyhlédl jednoho a kulovnicí jej skolil, zrovna když skláněl hlavu k žrádlu. Do nádoby sebrali krev a mrtvé zvíře odvezli na blízká jatka ke stáhnutí z kůže a rozporcování. Vše bylo povoleno veterinářem.
Hospodář Petr Kachyňa z farmy firmy Ekostyl na Třebíčsku popisuje: "Jsou s tím stále problémy a zákonné porážky jsou nákladné. Okolní jatka to dělat nechtějí. Je to pro ně neefektivní, protože před porážkou třeba tří daňků musí celou místnost vyčistit." Podobné potíže popisuje i Jaroslav Jedlička, jenž se stará zhruba o sto daňků na farmě nedaleko Chrudimi. Stěžuje si, že myslivci mají lehčí pravidla.
Nejčastěji se vysoká poráží ve druhém roce života. Jde o nenáročná zvířata. Jejich maso obsahuje velmi málo tuku a cholesterolu stejně jako klokaní nebo pštrosí. Za kilo tohoto masa se platí podle kvality od 50 do 300 korun. Jedním z největších vývozců zvěřiny je Nový Zéland, kde na farmách chovají až tři milióny zvířat.
Jan Rychetský, Právo

U pašeráka zvířat našli celníci vzácné želvy

19. prosince 2006 v 17:19 | www.novinky.cz |  Pašování zvířat v novinách

U pašeráka zvířat našli celníci vzácné želvy

Kliknutím fotografii zvětšíte.Kliknutím fotografii zvětšíte
Zvětšit Želvy nalezené v zavazadle pašeráka.
foto: Celní ředitelství Praha
Koncem minulého týdne zadrželi celníci na pražském ruzyňském letišti muže, který se pokusil do ČR propašovat vzácné živočichy. V jeho zavazadle našli 11 želv. V bytě muže pak celníci našli další ohrožená zvířata. Pašerákovi vzácných zvířat teď hrozí až tříleté vězení.
7.11. 2006 11:57
PRAHA - "Celníci kontrolovali osmadvacetiletého muže z Chrudimi při jeho příletu z tuniského Monastiru. V jeho zavazadle nalezli jedenáct živých želv žlutohnědých přelepených páskou a ukrytých v plátěných sáčcích a plastových lahvích," uvedl Zdeněk Málek z Celního ředitelství Praha.
V pronajatém bytě muže v Praze 8 pak celníci našli další ohrožené živočichy. "Jednalo se o šest želv zelenavých, tři hroznýšky turecké a jednoho ještěra. I tyto druhy držel muž bez předepsaných dokladů," doplnil Málek.
Želvy žlutohnědé patří do nejvzácnější skupiny přímo ohrožených druhů živočichů a obchodování s nimi je možné jen v souladu se speciální mezinárodní úmluvou. Pašerákovi hrozí za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy až tříleté vězení.
pno, Novinky

Německo umožní muslimským řezníkům podřezávat zvířata bez omráčení

19. prosince 2006 v 17:15 | www.novinky.cz |  Pojídání zvířat v novinách

Německo umožní muslimským řezníkům podřezávat zvířata bez omráčení

Kliknutím fotografii zvětšíte.Zvětšit obrázek Muslimští řezníci mohou podřezávat ovce bez předchozího omráčení
foto: NOVINKY/ Sokolová
Nejvyšší správní soud v Lipsku povolil muslimským řezníkům v zemi usmrcovat podle vlastních náboženských zvyklostí jateční zvířata podřezáním hrdla bez předchozího omráčení. Upřednostnil tak svobodu náboženského vyznání před ochranou zvířat. Rozhodnutí vyvolalo protesty ochránců zvířat.
23.11. 2006 17:41
LIPSKO - Spor o podřezávání zvířat se v Německu vleče dlouhá léta. Od roku 1995 úřady trvaly na tom, že nelze zvířata zabíjet bez předchozího omráčení a muslimským řezníkům nelze udělovat výjimky.
Protestoval proti tomu řezník tureckého původu Rüstem Altinküpe z Giessenu. Obrátil se na ústavní soud, který v roce 2002 rozhodl, že řezníkům nelze usmrcování bez omámení zapovídat. Německý parlament v na to okamžitě zareagoval, rozšířil v ústavě příslušnou pasáž na ochranu zvířat proti tomuto způsobu zabíjení.
Správní soud ale nakonec podřezávání umožnil, i když to podmínil řadou přísných pravidel. Shledal, že soudy příliš úzce vykládají udělování výjimek podle zákona o ochraně zvířat, a tak omezují základní právo německo-tureckého řezníka. Jestliže náboženské přesvědčení požaduje, aby se jedlo jen maso ze zvířat, která nebyla omráčena, musejí to úřady podle lipského soudu respektovat.

Veterináři: I zabíjení kaprů má pravidla

19. prosince 2006 v 17:11 | www.novinky.cz |  Týrání zvířat v novinách

Veterináři: I zabíjení kaprů má pravidla

Zvětšit obrázek Prodej kaprů
foto: PRÁVO/Michaela Říhová
S blížícím se začátkem prodeje vánočních kaprů veterináři upozorňují na pravidla ochrany zvířat před týráním. Prodejci nesmějí brát ryby pod skřelemi, ohrožovat jejich oči, zaživa je zbavovat šupin nebo zkoumat pohlaví vytlačováním jiker či mlíčí. Zvířatům nesvědčí ani zvyk vypouštět je zpět do rybníků či řek.
13.12. 2005 07:22
PRAHA - "Usmrcovat smí kapry prodejce jen schváleným způsobem, a to na přání zákazníka, nikoli do zásoby," popsal podmínky prodeje mluvčí státní veterinární správy Josef Duben. Rybu je třeba nejprve omráčit tupým úderem na temeno hlavy a poté vykrvit přetnutím žáber.
Prodavači živých ryb musí mít stánek vybavený pultem s omyvatelnou pracovní deskou a odpadním otvorem. Ryby mají na zákazníka čekat v dostatečně velkých kádích s přívodem vody a odpadem blízko kanalizace. Prodejci, kteří budu kapry i zabíjet, kuchat a porcovat, musejí mít navíc uzavíratelnou nádobu na biologický odpad.
Kapři, které budou v posledních předvánočních dnech prodejci nabízet, byli vyloveni na konci podzimu. Přibližně měsíc už tak žijí v sádkách. Tím se zlepšují chuťové vlastnosti jejich masa, ale na druhou stranu ryby hubnou a bývají i poraněny. Ochránci přírody proto nedoporučují jejich vypouštění zpět do přírody.
Okamžitá smrt v důsledku teplotního šoku čeká řadu kaprů, které lidé vypustí do rybníka nebo řeky hned potom, co je vytáhli z van ve vytápěných koupelnách. Pokud kapr prvotní stres přežije, koncem prosince už nezazimuje přirozeným způsobem.

Konec psů v Čechách?

19. prosince 2006 v 17:08 | www.novinky.cz |  Vybíjení zvířat v novinách
Konec psů v Čechách?
Ničím jiným zákon není, přestože alibizující důvodová zpráva, kterou poslanci vypracovali mluví o liberárnější formě zákona než v jiných zemích naší modly EU.
Jak může někdo nazvat liberárním zákon, který psa tzv. "nebezpečného plemene" nechává žít podmíněně na jeden rok, a pak nová žádost, pokud se úředník špatně vyspí (A tady ani nevíme, zda půjde o úředníka či jiného "odborníka", doufejme, že se tady také neinspirují "dobře" fungujícím německým přístupem.) razítko vám nedá, ale ty 2000,- za žádost zaplatí majitel tak jako tak. A pes? Když majitel nedostane povolení? Bude utracen nebo půjde do přeplněného útulku? Bude mít ještě nějakou naději?
Selekce informací v našich médiích, hlavně co se televizních stanic týká, už nemůže překvapit, přestože si politici stále stěžují. Vždyť ve zprávách nenajdete skoro nic, co by nebylo v souladu s přáním vrchnosti. Celý měsíc už uplynul od doby, kdy světlo světa spatřil temný návrh antipsího zákona, v médiích byste ho do doby než byla ohlášena demonstrace a oznámeno sepsání petice hledali marně. Jen internet je snad vyjímkou: Neviditelný pes, Živě, soukromé stránky (pokud jsem někoho vynechala, není v tom úmysl, jen se to ke mě nedostalo). Tradiční tisk o něm mlčel, jen několik podpůrných rozhovorů s těmi, kteří se snaží zviditelnit na úkor těch, co se bránit nemohou - říkáme jim němá tvář, a pokud by se snad ozvali svým typickým štěkáním, podepsali by si svůj ortel - štěkají na člověka, nebezpeční - pryč s nimi!
Ano, tak vypadá svoboda informací i svoboda projevu u nás, kde se v těchto dnech v souvislosti s ČT o ničem jiném nemluví!
Situace se již nedala ignorovat, a tak televizní zpravodajství přece jen nějakou tu informaci, co se kolem návrhu děje, přinést musela, nebylo by to však ono, kdyby se opět nehrálo do ruky politikům. Zprávy přinesly pouze útržky ze znění zákona a to podstatné, totiž nebezpečí ohrožení svobod občana vyplývající z Deklarace lidských práv na straně jedné a porušení zákona o ochraně zvířat, kterou návrh zákona vlastně je, na straně druhé. Tady je nebezpečí ještě větší v tom, že navrhovatelé zákona se inspirovali (jak jinak, jen nepřijít s něčím původním) v německém zákoně o chovu a držení psů, který je uplatňován praktikami nápadně podobnými praktikám hitlerovského Německa, tedy vyhlazovacím. Tentokrát nejsou nežádoucími rasy lidské, ale rasy psí. Civilizovaná společnost je přece dnes daleka takových nehumánních praktik vůči člověku. Nebo snad ne?
Co ukazují televizní zpravodajství:
Nova - kynologům se nelíbí návrh nového zákona, prý v nejhorším případě budou demonstrovat.
A hned si také pospíšila s další zprávou: Pitbulové roztrhali v Japonsku svého pána.
Impuls (dříve radio Alfa), patří do okruhu TV Nova - V Maďarsku pes zabil dvě děti.
Opět Nova - Malamut roztrhal v Budapešti dvě miminka, matka je bránila.
Opět Nova - Poslanec Kořistka v "21".
V3 - Kynologové se bouří proti znevýhodnění některých psích plemen. Spolu s navrhovatelem zákona poslancem Kořistkou chrlili na diváky čísla o napadeních psy, čísla u kterých nebylo řečeno, jakého časového období ani jakého územního celku se týkají. Ti rýpaví kynologové však zjistili, že číslo uváděné poslancem Kořistkou se nápadně podobá číslu, které SVS uvádí v souvislosti s vyšetřením psa pro podezření ze vztekliny, není tu žádný důkaz, že by se toto číslo shodovalo s počtem pokousaných osob.
Takto podané statistické údaje o psech už, podle právně vzdělaných osob, mohou být považovány za šíření poplašné zprávy, v každém případě je vyslání takovýchto údajů k miliónům diváků velmi vážnou věcí.
Prima - rozhovor s tiskovou mluvčí Českomoravské kynologické unie, byl veden pod tlakem, při kterém p. Tichá stačila říct jen zlomek toho podstatného. Celý rozhovor byl veden tak, aby si divák udělal názor, že kynologové protestují, ale recept na předejití napadením psem nemají, ještě tedy že jsou tu poslanci Kořistka a Šojdrová, kteří nad občany bdí!
Děkuji pěkně, ale mám dobrou paměť, a všechno mi to stále víc připomíná totalitní Televizní noviny.
Jediné co se p. Tiché podařilo říci je, že nový zákon nepotřebujeme, stačí, když se bude bdít nad dodržováním stávajících.
Ano, v tom to je. Regulace pohybu psa na veřejných prostranstvích je uzákoněna už pěkně dlouho (i když to bylo v médiích prezentováno jako novinka). V novém návrhu by psi měli chodit s náhubkem a na vodítku téměř vždy a všude, ona "nebezpečná" plemena všude, kromě vlastního oploceného pozemku. Ostatní čtyřnožci se smí proběhnout na místech vzdálených min. 200 m od civilizace, ale nesmí tu být podezření na stopování zvěře. Kde asi jinde než někde v polích a u lesa dosáhnete onu 200 m vzdálenost, tak leda se nechat se psem vystřelit na oběžnou dráhu! Takže se všichni, kdož venčíte své pudlíky, jezevčíky, yorkshiráčky zamyslete, nejde jen o ty velké psy, jichž se vaši mazlíčci bojí a zuřivě na ně štěkají, všichni budou uvázaní bez možnosti očuchat se navzájem, proběhnout, aportovat míček. Zkuste nasadit vaší osmileté Barušce, Kačence, Beníkovi prvně v životě košík! Zkuste si jít koupit košík na čivavu! Ano, i o tom je onen zákon, který v médiích prezentují jako ochranu před nebezpečnými bestiemi. Vaše Kačenka bude úředně uznaná bestie.
A vy kteří psi nemáte, pokuste se na věc podívat střízlivě. Zapomeňte na mediálně vděčnou pitbulí kampaň. Ano, všem těmto případům se mohlo zamezit! Museli by ale lidé chtít, museli by mít více zodpovědnosti, museli by si přestat řikat "Nás se to netýká!"
Pokud se považujete za pány tvorstva, uvědomte si onu zodpovědnost za "nižší" tvory, mohou sice kousat, přesto jsou proti nám bezbranní! A úkolem těm vyšších není jen ukazovat moc, ale i objektivnost, humánnost a v neposlední řadě i soucit s již tak mizející přírodou.
Nic? Dobře. Vezmeme to po právní stránce. Ti, co zodpovídají za dodržování a uplatňování zákonů, ať tak činí! Ohleduplný majitel psa povede na vodítku a dá mu i košík, když se psem jede v dopravním prostředku. Nepotřebuje zákon, aby věděl, že téměř každý pes se v tlačenici jakou taková místa jsou, necítí dobře, může štěkat nebo i dokonce po někom, kdo mu šlápne na nohu chňapnout, je to přirozená reakce. Vy za to také nikomu nepoděkujete. Se psem na vodítku a s košíkem se vyvaruje nepříjemností.
Když už jsou tak navrhovatelé zákona pružní, že snad prvně co se připravovaných zákonů týče, chtějí řešit příčiny a ne až důsledky, stačilo by jim opět seznámit se se stávajícími zákony a spíše apelovat na jejich fungování. Protože pokud existuje zákon, a on existuje, jen aby jsme vypadali civilizovaně, a který se případně aplikuje jen v té nejslabší formě, je to zákon o ochraně zvířat před týráním.
KDYBY BYL TENTO ZÁKON DÚSLEDNĚ DODRŽOVÁN, BYLI BY ONI NEBEZPEČNÍ PSI MINULOSTÍ! A NEJEN U NÁS! Vezmete-li si onen nejznámější "hamburský případ", kdy pitbul roztrhal dítě, dozvíte se, že mladík, kterému pes patřil byl asociální případ, psa "vychovával" týráním. Když se tragédie stala, očití svědci mladíkova dospívání nebrali konce. Proč tedy, když se vědělo co je to za individuum, co se psem dělá, nebyl uplatněn zákon na ochranu zvířat? Proč nebyl pes takovému člověku odebrán? A především proč takový člověk chodil po svobodě, když zákon může za týrání zvířete udělit trest i několika let odnětí svobody? Protože v takovém rozsahu snad nikde ještě uplatněn nebyl! Kdyby byl uplatňován, ze psů by se nestali psi nebezpeční, a asociálové, kteří si zvíře pořídí za účelem budit strach v okolí, by si nejspíš v představě pobytu ve vězení tuhle "zábavu" odpustili. Pro ty, které by něco takového neodradilo, je pes jen počátkem kariéry recidivisty, ale včasným odebráním psa a prozatímním umístěním v útulku, kterýžto pobyt by majitel platil do doby než se psovi najde lepší majitel, by byla zajištěna bezpečnost občanů a lepší život pro zvíře, které se dobrovolně nebezpečným nestane.
Pak je tu druhá strana mince jménem náhubek. Pes ho bude nosit, aby neublížil. Napadlo navrhovatele zákona, že by s ním ublížit mohl? Ne sice příliš vážně, ale byl by to zase jen pes a jeho majitel, kdo by byl na vině. Kdy? V mnoha případech na různých místech, mnohokrát denně. Představte si situaci: Jde středně či velký pes na vodítku a s košíkem vedle svého pána, najednou od někud přiběhne malé dítě a vrhne se na psa, chce ho hladit, objímat (moje sestřenice takto chodila psům čistit zuby pravým zubním kartáčkem, který přechovávala po kapsách), maminka kdesi povídá s jinou maminkou, kde má dítko, nevnímá. Pes nemá v nejmenším případě úmysl dítěti ublížit, naopak většinou takového mrňouse maximálně oblízne. Teď se k dítěti otočí s náhubkem, tu ránu do obličeje, kterou dítě košíkem dostane bych dostat nechtěla. A co bude dál? Další případ, kdy pes napadl dítě! Ještě, že měl košík, tím ho sice praštil, ale představte si, co by se stalo, kdyby ho neměl! Takhle to nějak bude vypadat, přitom majitel jednal v souladu se zákonem, psa měl řádně zabezpečeného, ten kdo zanedbal své povinnosti byla matka dítěte. Ale tak se to prezentovat nebude. Co bude muset majitel příště udělat? Zhypnotizovat psa, aby se ani nepohnul, jinak to bude zase napadení? Jak to vypadá zatím? Dítě přiběhne, pes se nechá drbat, případně dítko oblízne. Je-li dítě aspoň trochu poslušné, nechá majitel psa, aby ho párkrát pohladilo, pak mu řekne, že už to stačí. Dítě má pozitivní zážitek. To však bude v případě přijetí zákona minulostí, po ulicích budou chodit nevyběhaní, energií překypující psy, kteří budou na každý podnět rozptylující jejich nudu reagovat nepřiměřeně. A represe budou pokračovat dál, každý pudlík už bude taky nepohodlný ne-li nebezpečný svým skákáním po kolemjdoucích, zuřivým štěkáním na druhé psy (Každý pejskař ví, že řemínek, znásobený nahromaděnou energií dělá hrdiny).
"Prostě ta zvířata se do měst nehodí, je to čím dál horší.", budou říkat ti, pro které je příroda asfaltová cestička mezi dvěma trávníčky velikosti kapesníku!
A příznivci psů? Ať si pořídí robotického Aiba jako Japonci. Budou mít víc času na práci, odvedou aspoň vyšší daně a to se nám to pak bude žít!
Proto si prosím všichni, ať už psi máte rádi nebo ne přečtěte o co tu jde dřív, než začnete sympatizovat s tou či onou stranou.
Návrh zákona o chovu psů č. 805
Nebudete-li s návrhem zákona souhlasit podívejte se ještě na petici, ti pod 18 let mohou podepsat alespoň Dětskou petici, nemá sice váhu právní, ale morální.
Všichni, kteří chtějí podpořit snahu o záchranu již mnoho desítek tisíc let trvajícího vztahu člověka a psa, se mohou zúčastnit dnes (22.1.) mezi 15 až 18 hod. demonstrace na Václavském náměstí.
Zuzana Ottová (ottaz@atlas.cz) - 22.1.2001

Výr lapený v pytláckých železech přišel o nohu

19. prosince 2006 v 17:04 | www.novinky.cz |  Týrání zvířat v novinách

Výr lapený v pytláckých železech přišel o nohu

Kliknutím fotografii zvětšíte.Zvětšit obrázek Ekologové odstraňují zbytky zahnívající tkáně na roztříštěném stojáku.
foto: PRÁVO/Patrik Biskup
Do pytláckých statistik přibyl další otřesný případ. Plzeňští ekologové ze záchranné stanice ptactva pečují o výra velkého, kterého v lese na Klatovsku secvakla pytlácká železa. Ta mu roztříštila dolní část stojáku. Podle stáří poranění musel pták delší dobu strádat a trpět bolestí.
26.7. 2006 17:05
PLZEŇ - "Je to letošní mládě, které už začínalo samo létat. V ráně se to už hemžilo mušími larvami," řekl vedoucí stanice Karel Makoň. Protože byl opeřenec ve velmi zesláblém stavu, hrozilo, že by okamžitou operaci spojenou s narkózou nepřežil. "Rozhodli jsme proto ránu sami ošetřit a s veterinárním zákrokem počkáme, až pták zesílí," dodal Makoň.
Ochránci zvířat v Plzeňském kraji registrují každoročně dva až tři případy, kdy dojde ke zranění volně žijícího živočicha lapeného právě do želez. "Ta se podle zákona nesmějí vyrábět, prodávat a používat. V minulosti sloužily pro odchyt přemnožených lišek, kun a potkanů. Pytláků, kteří je nastražují, hrozí navíc trest za týrání zvířat," dodal Makoň.
pab, Právo

Lou Reed rád psy (zejména na talíři)

19. prosince 2006 v 17:03 | www.novinky.cz |  Pojídání zvířat v novinách
Slavný newyorský písničkář LOU REED se koncem minulého týdne dostal do sporu s militantní příslušnicí Animals SOS. Do módní restaurace Cafe Med si zašel s proslulým komikem Richardem Lewisem s jedinou touhou: v poklidu si zde sníst své oblíbené těstoviny. Nemohl přece tušit, že zde bude dohnán k zuřivosti hnědým boxerem, který s psí vervou začal očichávat a olizovat rockerovy černé džíny a černé boty. Reakce byla okamžitá a po celém restaurantu se rozlehl mocný zpěvákův hlas: „To je tvůj pes? Ne? A je to vůbec pes? Vypadá to mnohem víc jako kráva. Jo, vypadá to jako kráva a hovězí já rád. Docela dobře bych tohle něco, co vážně vypadá jako kráva, mohl snít… Kuchaři?!" Dál se nedostal. Druhý hlas převzala majitelka roztomilého psíka, která bývalému členovi Velvet Underground oznámila, že tento jasný projev týrání zvířat bude rozhodně mít dohru u soudu… Pokud někomu z vás chybí od 5. května, kdy ve vyprodané Lucerně koncertoval právě Lou Reed, váš čtyřnohý miláček, přihlaste se laskavě u české pobočky organizace S.O.S. Animals…

Sedmnáctiletému hrozí vězení za znásilnění feny

19. prosince 2006 v 16:54 | www.novinky.cz |  Zoofílie v novinách

Sedmnáctiletému hrozí vězení za znásilnění feny

Sedmnáctiletý Cory Williamson z Jižní Karolíny je stíhaný za znásilnění feny. Zvíře, které patřilo jeho sousedům, sexuální útok nepřežilo. Brutální případ z minulého víkendu popsala v úterý americká televize Fox Carolina News. Vzhledem ke své pestré minulosti může Williamson skončit ve vězení i na několik let.
22.6. 2005 11:30
CAMPOBELLO - "Seděli jsme s manželem na zahradě a povídali si. Klidné chvilky narušily podivné zvuky linoucí se ze dvora," popsala incident majitelka feny Sylvia Jonesová z městečka Campobello. Pachatele přistihla přímo při činu.
"Když jsem tam došla, měl stažené kalhoty a vykonával s naším psem sexuální styk, podobně jako by to dělal muž ženě," sdělila televizi.
Manželé mladíka od milované, teprve šestiměsíční feny násilím odtrhli. Následně zavolali policii, která agresora zatkla za vloupání a týrání zvířete. Těžce zraněnému psovi však nepomohl ani rychlý zásah zvěrolékaře. Zemřel na rozsáhlá vnitřní krvácení.
Sousedi hocha popisují jako nebezpečného psychopata. Williamson čelí vedle sexuálního útoku na psa i obvinění ze sexuálního obtěžování tříleté a třináctileté holčičky. Hrozí mu několikaleté vězení. Na trest zatím čeká ve vazbě. Lidé z Campobello nyní žádají, aby mu byl zakázán vstup do města a nařízená ústavní psychologická léčba.

Lidská krutost nezná hranic

19. prosince 2006 v 16:51 | www.novinky.cz |  Týrání zvířat v novinách
Lidská krutost nezná hranic
Ačkoli se píše rok 2001 a jsme tedy ve třetím tisíciletí, spousta lidí se chová tak, jak by jejich morální vývoj zamrznul někdy na začátku toho minulého. Dobrým příkladem toho jsou krvavé zprávy, které máte denně možnost číst v Blesku, případně vidět na Nově. Násilí páchané na lidech je mediálně vděčné, proto se na stránky tisku dostane. Násilí, které denně páchají lidé na zvířatech, nikoho nezajímá.
Ani soudy se nestaví k týrání zvířat příliš vstřícně.
Dokonce i tak hrozný případ, jakým je utýrání třinácti koček hladem a žízní, byl ohodnocen pouze podmíněným trestem ve výši 5 měsíců. Podotýkám, že Naděžda Trojanová z Prahy, která kočky na měsíc zavřela v bytě bez jídla a vody, je zdravotní sestra.
Ochránci zvířat se denně setkávají s méně tragickými, přesto však otřesnými zvířecími osudy. Vyhozené čtyřnohé vánoční dárky, koťata nebo pejsci přivázaní drátem ke stromu hluboko v lese, štěňátka jezevčíka zavřená v krabici a zapálená před výtahem panelového domu (stalo se po Vánocích v Plzni).
Špatný osud potkal také kocoura dvouletého kocoura Martina, kterému někdo kamenem vyrazil oko. Martin měl ale štěstí v tom, že ho krátce po úrazu našli
dobří lidé, kteří ho odnesli do Pražského spolku ochránců zvířat. Tam se mu dostalo prvotřídní péče a hlavně nákladné operace, která mu zachránila život. Jednooký Martin, který přes své otřesné zkušenosti na lidi nezanevřel a je velmi přítulný a mazlivý, teď čeká v útulku Spolku na hodného člověka, kterému nebude vadit jeho handicap a osvojí si ho.
Martinova operace stála 1610 Kč. Aby mohl dále Spolek zachraňovat podobně
postižená i jinak nemocná a zraněná zvířata, zahájil Web kočičky Adélky ve spolupráci s PSOZ akci nazvanou "Adélka opuštěným kočičkám". V rámci této akce můžete kočičkám posílat vše, co jim pomůže zpříjemnit život v útulku - konzervy, granule, stelivo, pelíšky, hračky, vitamíny apod. Vítaná je také finanční pomoc, ze které se bude hradit léčení a očkování přijímaných koček. Kam zasílat dary, se dozvíte na speciální stránce kočičky Adélky (na této stránce jsou také zveřejněna jména těch, kteří již přispěli, ať už materiálním, nebo finančním darem).
Zuzana Fenclová (sue@firma.seznam.cz) - 8.2.2001
Autorka je vedoucí projektu KudyKam v rámci Projektu PinkNET

Kotě oběsil za hlavu na stromě

19. prosince 2006 v 16:43 | www.novinky.cz |  Týrání zvířat v novinách

Kotě oběsil za hlavu na stromě

Zvětšit obrázek foto: NOVINKY/Ondřej Krynek
Zhruba čtyřměsíční koťátko brutálně oběsil zatím neznámý pachatel v lesíku na okraji Jablonce. Zvíře viselo za hlavu v asi šestimetrové výšce na oprátce z běžného provazu. Na jeho druhý konec přitom pachatel navázal jako závaží těžké kladivo, které pak přes větev, jež posloužila jako šibenice, přehodil.
27.9. 2005 14:40
JABLONEC - "Zvíře viselo na stromě v lesíku asi 50 metrů od hlavní silnice, která vede z Jablonce do Janova nad Nisou. Na druhé straně provazu bylo navázáno kladivo, takže kotě jeho vahou zůstalo viset ve vzduchu. Na stromě přitom zvíře bylo zhruba den," líčila Právu jablonecká policejní mluvčí Ludmila Knopová. Mrtvolku si podle ní na místě převzali zástupci Ligy na ochranu zvířat (LOZ), kteří také zajistí veterinární pitvu. "Přestože případy týrání zvířat z minulosti už evidujeme, takto brutální čin se vidí opravdu jen zřídka. Pokud bude pachatel dopaden, hrozí mu až rok vězení," dodala Knopová.
Podle Dagmar Kubištové z jablonecké LOZ šlo o klasickou popravu, známky dalšího týrání ale zvíře při prvotním ohledání nejevilo. "Žádné další šrámy jsme neobjevili, zvíře bylo jen pohublé, ale ne podvyživené. Kotě bylo buď nejprve uškrceno a pak teprve zavěšeno, nebo se udusilo až přímo při věšení. Vysloveně to byla poprava. Šlo přitom o krásnou tříbarevnou samičku z jarního vrhu," uvedla pro Právo Kubištová.
Mrtvolku budou nyní podle ní zkoumat odborníci ze Státního veterinárního ústavu v Liberci-Vratislavicích. "Oficiální úřední pitva je důležitá jako důkaz pro případné soudní líčení, pokud se nám podaří dopadnout pachatele. Jisté podezření už máme, ale potřebovali bychom, aby nám čin potvrdil i nějaký případný svědek, který se v době na místě třeba pohyboval," podotkla Kubištová.
Jablonec má přitom v živé paměti ještě loňský červen, kdy dva podnapilí muži mlátili v centru města ve vzteku dlažební kostkou 14letého psa a pak ho v bezvědomí hodili do popelnice. Zvíře nakonec musel utratit veterinář. Jednomu z pachatelů pak o čtyři měsíce později soud vyměřil osm měsíců vězení, druhý dostal díky své dosavadní bezúhonnosti jen podmínku na 30 měsíců.
Ivan Langr, Právo